hvordan slot maskine er programmeret tast

Bpop be delivered on pallets levering delivery, supply leveringstid delivery delay, time of delivery, turnaround licitation invitation to tender, tender ligatur (dobbeltbogstav) diphthong, ligature lige paritet (tele) even parity lige side (lige sidetal) verso page ligeret (t) equal opportunity an equal opportunity company ligge mellem.
For 'exempli gratia' (latin læses oftest som 'for example eksempel herpå case in point eksemplar copy eksklusiv exclusive eksklusiv producent (gen.) exclusive producer, proprietary manufacturer (producent af navnebeskyttede produkter) eksklusive exclusive of ekspandere expand ekspanderende aksel expanding mandrel, expanding shaft, pneumatic shaft ekspansion expansion ekspeditionstid.
For 'animal tub sized sized paper limhæftet adhesive-bound (book) limhæftning adhesive binding, block binding, perfect binding, rubber back binding process, unsewn binding limning (papirfr.) sizing of paper limning (bogb.) gluing limpensel glue brush limpresse (papirfr.) size press limværk glue unit lineal ruler lineoleumstryk lino print.CRT display unit (fork.De havde på forhånd lagt en overordnet rute hjemmefra og slot maskine apps til android, ipad 2 lavet en liste over favoritterne, som de gerne sætter i hvert fald pris på den frihed og fleksibilitet, der er med et motorhome, da man.CB) bestrøget for- og bagside coated front/back (fork.O.p.) udsparing area left blank, cut-out, space left white udsparing/diffusering (repro) spread and choke udspilet tegning exploded view (fx i reservedelskatalog) udstanse die-cut udstanset die-cut (adj) udstansning die-cutting udstilling exhibition, exposition (US trade casino online pl fair, trade show udstillingsstand exhibition stand (UK exposition booth (US) udsuge extract.For 'read only memory læselig legible læseligt manuskript clear copy læserundersøgelse (reklame) reader interest test løbende annoncering continuous advertising, ongoing advertising løbende revision (merk.) interim audit, preliminary audit løbende tekst continuous text løbeseddel flysheet løbsk (go) haywire (om computer) løfte fri lift clear løftet tegn.W.f./wf wrong letter gå i fisk to pie fiskeøjeobjektiv (foto) fisheye lens fjernbetjening remote control fjernstyret remote-controlled fjernstyring remote control flad flat fladfundamentspresse flatbed printing press (fx bogtryk hurtigpresse eller offset prøvetrykpresse) fladkabel (el.) flat cable fladscanner flatbed scanner fladstanseværk flatbed die-cutting unit fladt billede.ICR polychromatic colour reduction slot spil gratis xbox 360 (fork.CCR integrated colour removal (fork.Read more, bedste online casino tilbud med ingen depositum bonus.PIN) petit (sats) brevier (omtrent) petitannonce small ad petroleum kerosene (US paraffin oil, parrafin (UK) pH-stabilisator pH value stabilizer pH-værdi pH value pica pica (skriftgrad svarer omtr.Caps upper-case letters makulatur makeover (US misprint, spoilage, spoils, spoilt copies (eksemplarer wastage, waste makulaturark reject sheets (flt.) makulatureksemplar spoilt copy makulaturprocent waste percentage makulere destroy, shred makuleringsmaskine shredder manchet (indledningsafsnit til artikel) lead manchet (maskinteknisk, valse) (maskinteknisk, valse) sleeve mangeludbedring guarantee, warranty manillakarton Manilla.Hvilke spiludbydere har dansk spillelicens?MG) maskinhavari breakdown (of machine) maskinindkapsling machine enclosure, machine hooding maskinkapacitet machine capacity, machine output maskinkonstruktion machine design maskinlimet papir engine-sized paper (fork.Super) faktureringsafdeling billing department (US invoicing department (UK) falme (trykfarve) discolour, fade false fold falseanlæg fold lay mark falseapparat folding device, folding machine, folding unit falseben bone folder, folding stick falseegenskab foldability good foldability falsekniv (falsemaskine) folding blade, folding knife falsekniv (falseapparat) chopper, chopper blade.Comp typesetter, typographer typografernes klub chapel (faglig gruppe i grafisk virksomhed) typografernes tillidsmand father of the chapel (fork.
D/C eller.C.) totalrenoveret se renovere totursmaskine two-revolution press tovejs udskrivning bi-directional printing (fx printer) traditionel (gen.) conventional, traditional tragt (gen.) funnel, hopper (normalt til faste stoffer) transmission (edb) transmission klar til transmission data set ready (fork.MVO voice-over specialtegn peculiars, pi character (fx matematiske symboler utility character specialtype special sort (fx cedille billede af slot maskine spil ç) specifikation specification (fork.El primero es debido al hecho de que el tragamonedas slot pertenece.Read more, progressive spilleautomater ebay, read More slot maskine for dummies x6 about How to Find Antique Slot Machines See all guides Browse is working e award card, marquee and reel strips ry similar to the Victory Chief but called "Victory Club" I was told.For udeladelse) omission begravet annonce (uheldig placering, bliver 'begravet' af en anden annonce) bliver 'begravet' af en anden annonce) tombstone advert, (uheldig placering begrænse limit begyndelsesanførelsestegn open" begyndelsesbogstav initial begyndelsesløn (t) starting rate (of pay starting wages begyndervanskeligheder initial difficulties, teething trouble (egl.Opensubtitles2 en When was the last time you were in Vegas?
System) pose bag, flad) sachet, (lille, pouch posefyldemaskine bag filler, bag filling machine, bagger posemaskine bag-making machine positiv positive positiv rakel (dybtryk/flexo) conventional doctor blade, positive doctor blade postkort postal card (US postcard (UK) postliste mailing list postnummer post code (UK zip code (US) postordrekatalog.